Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 11.02.2013r- nabór wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rąbino

Wójt Gminy Rąbino ogłasza nabór wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Rąbino. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rąbino do dnia 10 kwietnia 2013r. Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rąbino pokój nr 15 lub ze strony internetowej www.bip.rabino.pl

Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

158 KBPobierz

Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

94 KBPobierz

Wniosek o zwrot kosztów poniesionych na usunięcie z nieruchomości wyrobów zawierających azbest

52 KBPobierz

Wniosek o zwrot kosztów poniesionych na usunięcie z nieruchomości wyrobów zawierających azbest

63 KBPobierz