Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Rąbino, że do 30 czerwca 2013 r. zachowują ważność dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Rąbino, że do 30 czerwca 2013 r. zachowują ważność dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2013r. Gmina stanie się właścicielem odpadów komunalnych i do niej będzie należało zorganizowanie odbioru, transportu i zagospodarowanie tych odpadów.

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mają zawarte umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne powinni  wypowiedzieli aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów. Zawarte przez mieszkańców umowy są stosunkiem cywilnoprawnym, regulowanym na gruncie odrębnych ustaw,w związku z tym nie wygasną z mocy prawa. Każda umowa powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

W załączeniu wypowiedzenie umowy na odbieranie odpadów komunalnych

Wypowiedzenie umowy na odbieranie odpadów komunalnych

27 KBPobierz

Wypowiedzenie umowy na odbieranie odpadów komunalnych

25 KBPobierz