Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wspólników MPGO Sp. z o.o w Wardyniu Górnym

OGŁOSZENIE
Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Wardyniu
Górnym

Informujemy, że w dniu 9 lipca 2012r. w dzienniku Rzeczpospolita nr 158 ukazało się ogłoszenie zmieniające do ogłoszenia Wspólników MPGO Sp. z o.o. z dnia 28.06.2012r., dotyczącego zaproszenia do negocjacji w sprawie zakupu udziałów spółki.

Treść ogłoszenia zmieniającego w załączeniu.

Międzygminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Wardyń Górny 35
78-320 Połczyn Zdrój


Ogłoszenie zmieniające.

41 KBPobierzPodgląd pliku