Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY RĄBINO

RĄBINO 27

78-331 RĄBINO

 TEL.  (94) 364 33 47
          (94) 364 33 54
                (94) 364 35 77      

 FAX.  (94) 364 33 47        

e-mail : rabino@pocztazeto.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
Lista adresów skrytek:

/ugrabino2/skrytka

/ugrabino2/SkrytkaESP

NIP 672-11-88-480

REGON  000537651


Konto bankowe ( ogólne ) :

Pomorski Bank Spółdzielczy

59 8581 0004 0000 0462 2000 0001

Należności z tytułu podatków i opłat oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne konta.

Dane do faktury:

Gmina Rąbino
Rąbino 27
78-331 Rąbino
NIP 672-19-50-746