Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja Biuletynu

STRONĘ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

REDAGUJĄ:

Nadzór merytoryczny prowadzi:

Regina Wiśniewska

Urząd Gminy w Rąbinie
Rąbino 27

78-331 Rąbino
tel. 094 3643347, 094 3643539
fax. 094 3643347

sekretarz@rabino.pl

 

Za treść informacji odpowiadają:

Kierownicy Referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk

 Za modyfikację informacji odpowiada:

Juliusz Grudnicki

Urząd Gminy w Rąbinie
Rąbino 27

78-331 Rąbino
 tel. 094 3643347
fax. 094 3643347

informatyk@rabino.pl