Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja Biuletynu

STRONĘ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

REDAGUJĄ:

Nadzór merytoryczny prowadzi:

Regina Wiśniewska

Urząd Gminy w Rąbinie
Rąbino 27

78-331 Rąbino
tel. 094 3643347, 094 3643539
fax. 094 3643347

sekretarz@rabino.pl

 

Za treść informacji odpowiadają:

Kierownicy Referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk

 Za modyfikację informacji odpowiada:

Juliusz Grudnicki

Urząd Gminy w Rąbinie
Rąbino 27

78-331 Rąbino
 tel. 094 3643347
fax. 094 3643347

informatyk@rabino.pl