Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki i opłaty

- Podatek od spadków i darowizn Dz.U.04.142.1514
- Podatek rolny Dz.U.93.94.431
- Podatki i opłaty lokalne Dz.U.02.9.84
- O podatku od towarów i usług Dz.U. 04.54.535
- Ordynacja podatkowa Dz.U.97.137.926
- Zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych  jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U.99.50.511
- Tryb składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, l
   leśnego i od nieruchomości . Dz.U.99.111.1291
- Opłata skarbowa. Dz.U.00.86.960
- Sposób pobierania , zapłaty i zwroty opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty.
   Dz.U.00.110.1176
- Podatek od czynności cywilnoprawnych Dz.U. 00.86