Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXIII/08 z obrad sesji Rady Gminy odbytych w dniu 14 listopada 2008 roku

Data posiedzenia:
2008-11-14

Status:
Zakończone

Uwagi:
Brak uwag
Załącznik do Protokółu Nr XXIII/08-Stanowisko IX Kongresu Gmin Wiejskich w sprawie oświaty

238 KBPobierz

Załącznik do Protokółu Nr XXIII/08-Stanowisko IX Kongresu Gmin Wiejskich w sprawie sytuacji finansowej gmin wiejskich

228 KBPobierz

Protokół nr XXIII/08

83 KBPobierz