Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
że do tutejszego Urzędu wpłynął wiosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1061Z Rąbino-Bierzwnica w km 0+000 - 9+931 na odcinku Rąbino-Sława.



Obwieszczenie-przebudowa drogi powiatowej

134 KBPobierz