Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie-budowa biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
że do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek złożony przez Pana Adama Zamuszkow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zagody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy 0,5 MW zlokalizowanego na działkach o numerach: 61/1, 259, 258 i 257/7 obręb ewidencyjny Rąbino, gmina RąbinoObwieszczenie-budowa biogazowni wraz z niezbędną infrastrukturą

145 KBPobierz