Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 10 września 2010 roku-budowa stacji energetycznej w Paszęcinie

Wójt Gminy Rąbino zawiadamia:
że na wniosek Spółki „PALTRAK” z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 9, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji energetycznej w Paszęcinie dla potrzeb projektowanej farmy wiatrowej zlokalizowanej w gminie Rąbino oraz budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z instalacją odgromową i przewodem światłowodowym  dla komunikacji wewnętrznej farmy wiatrowej w celu połączenia stacji energetycznej w Paszęcinie z GPZ ENERGA OPERATOR S.A. w Połczynie Zdroju.Obwieszczenie-budowa stacji energetycznej w Paszęcinie

172 KBPobierz