Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura pochówku

Wymagane dokumenty:
Karta zgonu osoby zmarłej zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej- Urząd Gminy Rąbino, pokój Nr 15,tel. 094 3643347

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Niezwłocznie
 2. Wskazanie miejsca i ustalenie terminu pochowania zwłok.

Jednostka odpowiedzialna:

 1. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej- Urząd Gminy Rąbino, pokój Nr 15,tel. 94 3643347
 2. Osoba pełniąca nadzór nad cmentarzem.

Opłaty:

 • grób ziemny- 80,00 zł
 • rezerwacja grobu- 130,00 zł
 • wykopanie i zasypanie grobu- 130,00 zł
 • korzystanie z domu pogrzebowego:
  • doba- 50,00 zł
  • godzina-50,00 zł

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz.1783 z późn. zm.)
 2. Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych

Uwagi:
Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok są:

 1. pozostały małżonek(ka) osoby zmarłej,
 2. krewni zstępni,
 3. krewni wstępni,
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
 6. organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne – w przypadku zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,
 7. inne osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązały.