Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura pochówku

Wymagane dokumenty:
Karta zgonu osoby zmarłej zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej- Urząd Gminy Rąbino, pokój Nr 15,tel. 094 3643347

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Niezwłocznie
 2. Wskazanie miejsca i ustalenie terminu pochowania zwłok.

Jednostka odpowiedzialna:

 1. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej- Urząd Gminy Rąbino, pokój Nr 15,tel. 94 3643347
 2. Osoba pełniąca nadzór nad cmentarzem.

Opłaty:

 • grób ziemny- 80,00 zł
 • rezerwacja grobu- 130,00 zł
 • wykopanie i zasypanie grobu- 130,00 zł
 • korzystanie z domu pogrzebowego:
  • doba- 50,00 zł
  • godzina-50,00 zł

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz.1783 z późn. zm.)
 2. Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy Rąbino z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych

Uwagi:
Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok są:

 1. pozostały małżonek(ka) osoby zmarłej,
 2. krewni zstępni,
 3. krewni wstępni,
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
 6. organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne – w przypadku zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,
 7. inne osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązały.