Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LIII/278/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Rąbino do związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej” i przyjęcia jego statutu

10.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LIII/279/2022 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

644 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LIII/280/2022 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2022-2027

835 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LIII/281/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

167 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LIII/282/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2023

133 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LIII/283/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2023 rok

301 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LIII/284/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2023

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LIII/285/2022 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2023 - 2027

1.3 MBPobierzPodgląd pliku