Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Analiza stanu gospodarki odpadami

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad wypłat diet przysługujących radnym Rady Gminy Rąbino

260 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej

51 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

119 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata 2021-2027

837 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

69 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

146 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie wysokości dopłat do ceny 1m3 usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków

70 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie poparcia dla utworzenia Posterunku Policji w Rąbinie

70 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rąbino

92 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Połczyn-Zdrój dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego

210 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Rąbino na rok 2022

141 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rąbino na 2022 rok

247 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rąbino na rok 2022

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rąbino na lata

1.3 MBPobierzPodgląd pliku