Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Załączniki 3:

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

227 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki 2:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści SWZ

173 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki 1:

Pytanie dotyczące postępowania

361 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedź na zadane pytanie

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

165 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia

546 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

278 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

606 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

148 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

399 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

47 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

282 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

40 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy

136 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

387 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia

292 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia

45 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do SWZ - Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

297 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do SWZ - Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

47 KBPobierzPodgląd pliku