Przejdź do treści

Urząd Gminy

Raport o Stanie Gminy Rąbino

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Informacja Publiczna

Dotacje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Projekty Uchwał Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Oświata

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty gminy

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Prawo miejscowe, akty normatywne

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rąbino

21 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie w sprawie przygotowania i rozpatrzenia raportu o stanie gminy

96 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rąbino

43 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie do uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019

63 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownie fotowoltaiczne-obręb Paszęcin,dz.Nr 62/3 i 63/4"

36 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownie fotowoltaiczne-obręb Paszęcin,dz.Nr 62/3 i 63/4"

27 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownie fotowoltaiczne-obręb Paszęcin,dz.Nr 62/3 i 63/4"

40 KBPobierzPodgląd pliku

Analiza do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownie fotowoltaiczne-obręb Paszęcin,dz.Nr 62/3 i 63/4"

272 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Elektrownie fotowoltaiczne-obręb Paszęcin,dz.Nr 62/3 i 63/4"

95 KBPobierzPodgląd pliku