Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr V/2015 z obrad sesji Rady Gminy odbytych w dniu 31 marca 2015 roku

Załączniki:

Protokół Nr V/2015

93 KBPobierz

Pismo radnej Anety Krawiec

240 KBPobierz

Odpowiedź RWIK na pismo DG.7021.17.2015 z dnia 11.03.2015 roku

576 KBPobierz

Odpowiedź RWIK na przedstawione w dn. 03.12.2014r. na sesji Rady Gminy w Rąbinie zarzuty w sprawie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy Rąbino

558 KBPobierz