Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Załączniki:

Uchwała PKW z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy,koperty zwrotnej,koperty ma kartę do głosowania,oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

125 KBPobierz

Instrukcja głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP

39 KBPobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego-ważne informacje

41 KBPobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego-wzór wniosku

29 KBPobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego-wzór wniosku

35 KBPobierz