Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 04 grudnia 2014 roku-lokalizacja 20 szt. siłowni wiatrowych wchodzących w skład farmy wiatrowej Rąbino

Rąbino, dnia 04.12.2014 r.

IŚP.6220.3.2012

wg rozdzielnika

Urząd Gminy Rąbino przesyła w załączeniu obwieszczenie z dnia 04.12.2014r. dotyczące możliwości zapoznania się z aktami zebranymi w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji 20 szt. siłowni wiatrowych wchodzących w skład farmy wiatrowej Rąbino, budowie stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Paszęcin oraz budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV wraz z instalacją sygnalizacyjną z miejscowości Paszęcin do GPZ ENERGA OPERATOR S.A w Połczynie Zdroju z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni i odesłanie z adnotacją o okresie podania do publicznej wiadomości na adres:

Urząd Gminy Rąbino, 78-331 Rąbino 27

Otrzymują:

 1. Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju,
  Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój
 2. Pani Regina Klama, Sołtys Sołectwa Lipie
  78-331 Rąbino, Lipie 12
 3. Pan Maciej Wojas, Sołtys Sołectwa Rzecino
  78-331 Rąbino, Rzecino 2
 4. Pan Mirosław Piliński, Sołtys Sołectwa Stare Ludzicko
  Stare Ludzicko 7, 78-331 Rąbino
 5. Pan Sławomir Goszczyński, Sołtys Sołectwa Wardyń Górny
  78-320 Połczyn-Zdrój, Wardyń Górny 21A
 6. Pani Urszula Sikora, Sołtys Sołectwa Przyrowo
  78-320 Połczyn-Zdrój, Dziwogóra 17/2
 7. a/a

Załączniki:

Obwieszczenie o zapoznaniu z aktami sprawy

421 KBPobierz