Przejdź do treści

Urząd Gminy

Organizacja działalności samorządu

Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Petycje

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Kontrole Urzędu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 04 grudnia 2014 roku-lokalizacja 20 szt. siłowni wiatrowych wchodzących w skład farmy wiatrowej Rąbino

Rąbino, dnia 04.12.2014 r.

IŚP.6220.3.2012

wg rozdzielnika

Urząd Gminy Rąbino przesyła w załączeniu obwieszczenie z dnia 04.12.2014r. dotyczące możliwości zapoznania się z aktami zebranymi w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji 20 szt. siłowni wiatrowych wchodzących w skład farmy wiatrowej Rąbino, budowie stacji transformatorowej 30/110 kV wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Paszęcin oraz budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV wraz z instalacją sygnalizacyjną z miejscowości Paszęcin do GPZ ENERGA OPERATOR S.A w Połczynie Zdroju z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni i odesłanie z adnotacją o okresie podania do publicznej wiadomości na adres:

Urząd Gminy Rąbino, 78-331 Rąbino 27

Otrzymują:

 1. Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju,
  Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój
 2. Pani Regina Klama, Sołtys Sołectwa Lipie
  78-331 Rąbino, Lipie 12
 3. Pan Maciej Wojas, Sołtys Sołectwa Rzecino
  78-331 Rąbino, Rzecino 2
 4. Pan Mirosław Piliński, Sołtys Sołectwa Stare Ludzicko
  Stare Ludzicko 7, 78-331 Rąbino
 5. Pan Sławomir Goszczyński, Sołtys Sołectwa Wardyń Górny
  78-320 Połczyn-Zdrój, Wardyń Górny 21A
 6. Pani Urszula Sikora, Sołtys Sołectwa Przyrowo
  78-320 Połczyn-Zdrój, Dziwogóra 17/2
 7. a/a

Załączniki:

Obwieszczenie o zapoznaniu z aktami sprawy

421 KBPobierz