Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Załączniki:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018r.-zarządzeniem Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim

203 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

44 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/139/2018 w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

206 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/140/2018 w sprawie podziału Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

206 KBPobierz

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

317 KBPobierz

Obwieszczenie Starosty Świdwińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. -informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji wyborczej w Świdwinie

234 KBPobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

630 KBPobierz

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji

160 KBPobierz

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji

182 KBPobierz

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

167 KBPobierz

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

206 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

1.7 MBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 września 2018r. w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

153 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

91 KBPobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 18 września 2018r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Rąbino

85 KBPobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 24 września 2018r. w sprawie zgłaszania kandydatów do OKW

194 KBPobierz

Plan dyżurów Urzędnika Wyborczego w Gminie Rąbino w dniach 10-14.09.2018r

204 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 25 września 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rąbino bez głosowania w okręgu wyborczym nr: 4,7,11

534 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rąbino

250 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rąbino

822 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rąbino

217 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rąbino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4

237 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rąbino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7

235 KBPobierz

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 28 września 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rąbino bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

235 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rąbino

93 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

131 KBPobierz

Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Świdwinie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu świdwińskiego

62 KBPobierz

Informacja z dnia 08.10.2018 roku-skład osobowy oraz godziny pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Rąbinie

464 KBPobierz

Informacja z dnia 09.10.2018 roku-skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 1 w Rąbinie

250 KBPobierz

Informacja z dnia 08.10.2018 roku-skład osobowy oraz godziny pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 2 w Nielepie

462 KBPobierz

Informacja z dnia 09.10.2018 roku-skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 2 w Nielepie

258 KBPobierz

Informacja z dnia 08.10.2018 roku-skład osobowy oraz godziny pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 3 w Lipiu

472 KBPobierz

Informacja z dnia 09.10.2018 roku-skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 3 w Lipiu

251 KBPobierz

Informacja z dnia 08.10.2018 roku-skład osobowy oraz godziny pracy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 4 w Rzecinie

463 KBPobierz

Informacja z dnia 09.10.2018 roku-skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 4 w Rzecinie

256 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta

207 KBPobierz