Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Załączniki:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018r.-zarządzeniem Nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim

203 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

44 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/139/2018 w sprawie podziału Gminy Rąbino na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

206 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/140/2018 w sprawie podziału Gminy Rąbino na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

206 KBPobierz

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Rąbino z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

317 KBPobierz

Obwieszczenie Starosty Świdwińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. -informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji wyborczej w Świdwinie

234 KBPobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

630 KBPobierz

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji

160 KBPobierz

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji

182 KBPobierz

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

167 KBPobierz

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Rąbinie

206 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

1.7 MBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 14 września 2018r. w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania,wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

153 KBPobierz