Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 31.03.2014 r-przedłużenie naboru wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Rąbino na rok 2014

Ogłoszenie Wójta Gminy Rąbino z dnia 31.03.2014 r-przedłużenie naboru wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Rąbino na rok 2014.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Rąbino do dnia 18 kwietnia 2014 roku.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rąbino pokój nr 15 lub ze strony internetowej www.bip.rabino.pl

więcej informacji pod numerem telefonu 94 36 43 538